Dofinansowanie dla firm na inwestycje w rozwój firmy

Dofinansowanie dla firm dostępne ze środków unijnych może zostać przeznaczone na inwestycje w sam rozwój działalności gospodarczej warunkowany posiadanymi przez przedsiębiorstwo środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Do ubiegania się o tego rodzaju dotację upoważnia status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy i zainteresowanej prowadzeniem zakładu produkcyjnego czy budowlanego.

Do jej obowiązków należy wykazanie, że kwota dwudziestu czterech tysięcy zostanie przez nią wykorzystana do prowadzenia takiej działalności, która stanie się konkurencyjna na rynku i pozwoli na stworzenie stabilnego miejsca pracy przynajmniej dla niej lub dla grupy podległych jej pracowników.

Wśród środków trwałych, na pozyskanie których może zostać wykorzystane dofinansowanie dla firm wyróżnić trzeba m.in. nieruchomości oraz maszyny i urządzenia, które będą potrzebne do rozpoczęcia i prowadzenia zaplanowanej działalności gospodarczej. W ich zakresie mieszczą się więc te aktywa firmowe, które z założenia będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok czasu.

Natomiast wartości niematerialne i prawne firmy są tymi aktywami trwałymi, które pozwalają na to, że jej działalność gospodarcza jest w pełni konkurencyjna i rentowna. Należą do nich bowiem posiadane koncesje i licencje oraz znaki towarowe i patenty, których pozyskiwanie również wymaga wsparcia finansowego. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://www.ideabank.pl/fundusze-europejskie-dotacje-unijne-dla-firm.